You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Privacy Policy

Ons privacy beleid volgt de regels opgelegd door de privacycomissie, de Autoriteit Persoonsgegevens en de GDPR. Door deze regels te volgen, verzekeren wij dat uw privacy gerespecteerd wordt.
Persoonsgegevens
Gentboot gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van een vraag, een bestelling, of informatie / marketingboordschappen die we met u willen delen. Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor interne analyse (zoals de geografische ligging van onze klanten), voor advies en voor marketing doeleinden.
Grondslag van de verwerking
Gentboot zal uw gegevens pas verwerken en gebruiken na toestemming van de klant.
Beveiliging persoonsgegevens
Gentboot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult, bewaard in databases die beveiligd zijn met één of meerdere paswoorden. Bedrijven die met ons samenwerken en toegang kunnen hebben tot persoonsgegevens (boekhoudkantoren, informatici …), hebben een overeenkomst getekend waarin zij op hun beurt verklaren integer met de klantengegevens om te springen.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Gentboot bewaart uw facturatiegegevens gedurende 10 jaar. Dit is een wettelijke verplichting.
Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kan ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, uw gegevens te verwijderen voor interne analyse, of uw gegevens te verwijderen voor marketing / informatiedoeleinden. Wij zullen hierop ingaan voor zover dit wettelijk is toegestaan.
Terug